Afrin ve Avrupa Türklerine Saldırılar

"Ey iman edenler, hep birden barışa girin...”
(Bakara, 208)

Barış, dünya kurulalı beri insanlığın biricik emeli ve hedefi olmuştur. Aklı başında hiç bir insan savaşı savunmaz, savunamaz. Savaşta dökülen kanlar, yerinden göç ettirilen insanlar gelecek için de büyük bir kötülük, karamsarlık ve tehlike doğurmaktadır. Bu yüzden, savaş olmasın, sınırlar bozulmasın, kargaşa ve anarşi doğmasın diye medeni insanlar, ülkeler birbirleriyle çeşitli anlaşmalar yapmış, hukuki düzenlemelere gitmişlerdir.

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinin de kabul ettiği gibi Türkiye, etrafındaki karışıklıklar nedeniyle büyük bir tehlike altındadır. 

Ülkesinde misafir ettiği milyonlarca göçmen, onların maddi ve manevi sorunları, Türkiye’yi bir üs olarak kullanmak isteyen terörist guruplar, bu tür terör guruplarından yararlanmak isteyen emperyalist ülkeler, Türkiye üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadırlar. 

Sınırları sürekli ihlal edilen, ibadethanelerine kadar roketlerle vurulan Türkiye’nin bütün olup bitenlere kayıtsız kalması elbette düşünülemez. Bu yüzden de başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin Afrin’e yaptığı askeri hareketi haklı bulmaktadır.

Bu haklılığa rağmen Avrupa’daki çeşitli gurupların Türkleri hedef alması, camilere, derneklere saldırması asla kabul edilemez. Hele, bir demokratik hukuk devleti olan Almanya gibi bir ülkede, havaalanlarına kadar bu tür bozguncu gurupların sızması, Türkiye’den gelen masum yolcuları taciz etmeleri nasıl müsamaha ile karşılanabilir?
Biz Avrupa-Türk Islam Birliği olarak, ırkçılığa, dini şiddet olarak gören anlayışa tamamen karşı bir kuruluşuz. Savaşları, kıyımları, göçleri ve insanların huzurlarının bozulmasını asla kabul etmeyiz. Bu nedenle, Türkiye’nin kendi hukukunu korumak istemesini ve uluslararası anlaşmalara uygun savunma hareketlere girişmesini, Avrupa’daki Türklere yönelik bir saldırı amacı olarak görmek ne kadar ayıp ve yanlışsa, buna göz yummak da o kadar hatadır, diye düşünüyoruz.
Dileriz, savaşlar bitsin, gözyaşları dinsin ve bütün dünyada barış ve insanlık kazansın!

ATİB Genel Başkanı
İhsan Öner

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33