ATİB Genel Başkanı İhsan Öner:
"Başörtüsü Bir Sembol Değildir"

Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararı nedeniyle, ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, aşağıdaki basın açıklamasını yapmıştır:

Karar Müslüman kadınları dışlayan ve ötekileştiren bir yaklaşım içerisindedir. Avrupa Adalet Divanı’nın almış olduğu bu karar 28 AB ülkesini de bağlayıcı niteliktedir.

Avrupa Adalet Divanı işverenin çalışanların başörtüsü takmasını yasaklamaya hakkı olduğunu belirten kararında görünür politik felsefi yada dini sembollerin taşınmasını yasaklayan bir kuralın doğrudan ayrımcılık anlamına gelmeyeceğini ve işveren kurumun tarafsız imajını koruma gayesinin meşru bir amaç olduğu görüşüne dayandırmıştır.

Haç, Hilal, Rozet bunlar dini veya siyasi semboller olabilirler. Bunların taşınmaması olabilir ama Başörtüsü taşıyanlar bir sembol olduğu için değil, inançlarının gereği olduğu için taşıyorlar.

Başörtüsü’nün bir sembol olmadığını Avrupa Adalet Divanı bilmiyor mu?

Bilmemesi mümkün değildir. Her konu da bilirkişi raporu isteyen mahkemeler bu konu’da da bunu yapabilirlerdi.

Maalesef bu karar, islam karşıtı insanların ekmeğine yağ sürmüştür.

İslam’ın kadınları mağdur ettiğini sürekli iddia edenlerin kendileri müslüman kadınların mağduriyetine mahkeme kararıyla imza atmışlardır.

Sağduyu sahibi bir çok işveren bu kararın dışlayıcı olabileceğini düşünerek davranacaklardır diye ümit ediyoruz.

İhsan Öner
ATİB Genel Başkanı

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33