ATİB Ramazan Ay'ı Mesajı

Müslümanlar olarak dini hayatımızda önemli yere sahip olan; Kur'an'ın indirildiği, Oruç ibadetinin yerine getirildiği, ferdi ve sosyal ahlakımıza güzel değerlerin eklendiği arınma ve yenilenme mevsimi olan Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız.

26 Mayıs 2017 Cuma günü ilk teravih namazları kılınacak, aynı gece sahura hazırlanacak ve 27 Mayıs 2017 Cumartesi gününden başlayarak rahmet, bereket ve mağfiret mevsimini yaşayacağız.

Bilindiği gibi Ramazan ayı Kur'an-ı Kerimin indirilmeğe başlandığı bir aydır. Kur'an-ı Kerim, nasıl insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmışsa, biz de bu ayı fırsat bilerek, kin, nefet, öfke gibi kötü duygulardan gönül dünyamızı, Kur'anın nuruyla arındırma gayreti içinde olmalıyız.

Bu ay, ibadet hayatımızdaki eksikliklerimizi hatırlatmada bizlere güzel bir fırsat sunmaktadır.

Kendi iç dünyamıza yönelerek neleri yapmamız gerektiğini öğretirken, yapamadığımız şeyleri hatırlatan önemli bir muhasebe dönemidir.

Ramazan ayı, başta oruç ibadeti, teravihler, mukabeleler, sahur ve iftarlar, sadaka ve zekatlarımız ile dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatımıza yenilikler ve canlılıklar katmaktadır.

Var olan bu güzellikleri ile beraber komşu, akraba ve kardeşlerimize, insanlara karşı olan hukukumuzu ve sorumluluklarımızı telafi edeceğimiz bir dönem olmalıdır. Dargınlıkların, küslüklerin son bulacağı; adaletin, merhametin ve affetme duygularımızın güçlendiği bir dönem olmalıdır.

Ramazan ayında oruç ibadetlerimizi ifa ederken özellikle üzerimizdeki hakları unutmamalıyız.

Her insanın üzerimizde hakkı var. Anne babalarımızın, eş ve çocuklarımızın, komşumlarımızın, arkadaşlarımızın, yetimin, yolcunun, fakirin hakkı vardır. Allah Resulü ‘Her hak sahibine hakkını verin. Üzerinizde hak kalmasın’ tavsiyesinde bulunmuştur.

İşte Ramazan ayı, oruç ibadeti, duyarlı kalmayı, çevremizden haberdar olmayı ve bize unuttuklarımızı hatırlatmayı sağlıyor.

Günümüz Müslümanlarının bir kısmının içine düştüğü tehlikelerden biri de ibadetlerimizin sıradanlaşması, şekle indirgenmesive özünü kaybetmesidir. Her birimiz müslüman olarak ibadetle, ibadetin gayeleri olan ahlaki değerler arasındaki ilişki üzerinde düşünmek zorundayız..

Kendimizi dindar olarak tanımlarken dindarlık anlayışımız içerisinde güzel ahlakın nerede durduğuna bakmamız gerekir. Çünkü Ahlak, dindarlığın özü ve merkezidir. Müslüman toplumların bir kısmında ferdi ve sosyal ahlaki tutarsızlıklar mevcuttur.

Ramazan bir ibadet ayı olduğu kadar bir eğitim ayıdır. Oruçlarımızla sabrı, iftarlarımızla şükrü, zekât ve sadaklarımızla paylaşmayı öğreniyoruz. .

İftar sofralarımızla kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, millet bilincimizi, ve bizi millet kılan

değerleri yeniden yaşıyoruz. .

Ramazan ayı ile iman, ibadet, ahlak ve insanlık bilincimizin artığı, teravihler, Kur’an okuma, zikir, dua ve niyazlarla dini duygunun zirve yaptığı, bereketli bir dönemi yaşamaktayız.

Oruç ibadeti ile nefislerin terbiye edildiği, zekât ve sadaka ile cimrilik, hasetlik duygularının törpülendiği, iftar sofralarıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, yardımlaşma, sevgi, saygı, sabır ve kardeşliğin güçlendiği, önemli bir sosyal ve ferdi gelişimi tecrübe etmekteyiz.

ATİB dernekleri olarak her yıl olduğu gibi yine bu sene de, bu mübarek ayı değişik dini, sosyal, kültürel etkinliklerle değerlendireceğiz.

Başta genel Merkezimizde ve imkanı olan derneklerimizde her gün iftar sofraları kurulacak, bu sofralarımız mülteci kardeşlerimize ve tüm misafirlerimize açıktır.

Müslüman kardeşlerimize fitrelerini ve zekatlarını başta ihiyaç sahibi öğrencilere ve mülteci kardeşlerimize yoksullara ulaştırmak üzere, ''HİLAL YARDIM ORGANİZASYONU'' muza destek verilmesini hatırlatmak istiyorum..

Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyor, yapacağımız tüm ibadetlerimizin makbul olmasını, Yüce Mevla’dan niyaz ediyor, bütün müslümanların ve İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzuruna ve yeryüzünde iyiliğin hakim kılınmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

İhsan Öner

Genel Başkan

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33