Avrupa’da İslamofobi Ve Müslümanlar

4 Kasım 2017 tarihinde Köln’deki Avrupa Türk İslam Birliği Genel Merkezi’nde, Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) ile İslam Gazetesi’nin (IZ) destekleriyle önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya ATİB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Aksoy, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Bıçakçı, Sosyal bilimci Yusuf Sarı, Hamburg’daki Dünya Dinleri Akademisi’nden Samir Schabel, Avrupa Milli Görüş’ten antropolog İbrahim Yazıcı ve St. Galen Üniverstesi’nden Teolog Dr. Constantin Wagner katıldı. İslam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Wilms’in yönettiği toplantını açılış konuşmasını Nurhan Aksoy yaptı ve toplantıya katılanları duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti.

Tartışmanın ilk bölümünde ağırlıklı olarak Avrupa’da ve dünyada İslmafobi konusu ele alındı. Bu konuda geniş örnekler verilerek problemin altında yatan en büyük nedenin ırkçılık olduğu ve nefret söylemleri ile müslümanların mercek altına alındığı ifade edildi. Medyanın bu konudaki tutumu ve önyargıların AfD gibi ırkçı partilerin gelişmesine katkıda bulunulduğu tesbit edildi. Ardından müslümanların kendi değerlerine sahip çıkmaları gerektiği ve özeleştiri yaparak nerede hatalar yapıldığının açık yüreklilikle ortaya konulması gerektiği üzerinde duruldu.

Özellikle başörtülü hanımların şehirlerde, işyerlerinde ve sosyal hayatta karşılaştıkları dışlanmalar, hatta mâruz kaldıkları şiddet eylemlerinin gözardı edildiği ve bu konunun sivil toplum kuruluşları tarafından sıklıkla dile getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının ikinci bölümünde ise, Avrupa’daki önyargılar, ırkçılığın yükselişi karşısında alınacak önlemler ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki yapacağı çalışmalar ele alındı. Homojen toplum yapısı karşısında alternatif olarak çok kültürlülük ve açık toplum konusunda çalışmaların yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

25 Kasım 2017 tarihinde Köln’de yapılacak panelin konusu ise ‘‘Kültürel Değişim, Yeni Yurtta Yaşlanmak“ olarak tespit edildi.

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33