Referans Referans Referans Referans Referans


Açık Mektup

Sayın Cemile Giousouf
CDU Federal Almanya Milletvekili
Berlin/Almanya

Sayın Cemile Giousouf Hanımefendi,

Bugün (26/11/14) Facebook sayfanızda, Fatih Akın’ın “The Cut” adlı, “Ermeni Soykırımı” üzerine çektiği filmini seyrettiğinizi ve bu konu hakkında bilgisi olmayan göçmen Türklerin de, filmi seyretmelerini tavsiye ettiğinizi esefle öğrenmiş bulunmaktayım.

Sayın Milletvekili,

Siz, onyıllardan beri Ermeni Diasporası’nın, arkasına bazı güç odaklarını da alarak, birçok Türk diplomatını katlettiğini bilmeyebilir, Türkiye’nin, tarihi olayları tarihçilere bırakalım incelesinler ve onlar karar versinler, dediği, “Ermeni Meselesi” hakkında bilgi sahibi olmayabilirsiniz; ki, konuya yaklaşımınızdan da bu apaçık kendini gösteriyor zaten. Fakat hiç bilmediğiniz, siyasi polemik ve Türkiye’ye karşı baskı aracı olarak da kullanılan tarihi bir konuda ahkâm kesmenizi, Avrupa Türk-İslam Birliği, ATİB adına şiddetle kınıyorum.

Buradaki Türklerin kahır ekseriyetinin, bu konuda sizden daha fazla bilgiye sahip olduğunu bilmenizi isterim. Üzerinize vazife olmayan ve hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda, seyrettiğiniz bir film üzerinden hükme varmanız, sizin inandırıcılığınıza ve hadiselere objektif yaklaşmanıza gölge düşürmüştür.

Sayın Hanımefendi,

Siz daha kendi geçmişiyle yüzleşmesinden kaçan tarafın Türkler değil, Ermeniler olduğunu öğrenememişsiniz. Aynı duyarlılığı, Ermenilerin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Türklerine uyguladıkları soykırıma karşı göstermenizi de beklerdik.

Son olarak, bu talihsiz ve hiçbir ilmi-tarihi dayanığı olmayan açıklamanızı derhal geri çekmenizi ve bütün Türklerden özür dilemenizi bekliyorum.

İhsan Öner
ATİB Genel Başkanı