Referans Referans Referans Referans Referans


Prof. Dr. Ahmet Taşğın’ ın Konferansı:
Horasan’dan Anadolu’ ya Ahmet Yesevi

Mensubu olduğumuz medeniyete yolculuk çerçevesinde, ATİB’in düzenlediği konferanslardan birisi de, geride bıraktığımız haftasonu ATİB Genel Merkezi ve ATİB Darmstadt Emir Sultan Külliyesi' nde gerçekleştirildi. Konya Üniversitesi Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın’ın konuşmacı olarak davet edildiği konferansa, buradaki Türk toplumunun değişik kesimlerinden yoğun bir ilgi vardı.


Türklerin müslümanlaşmasında ve Türkistan’dan Balkanlara kadar İslam’ın yayılmasında Ahmet Yesevi ekolünün öncü bir rol oynadığını anlatan Prof. Ahmet Taşğın, kendisine has bir üslupla, Anadolu’nun gönül fethini gerçekleştirenlerin din anlayışına parmak bastı. Prof A. Taşğın, Emevi saltanatının zulmünden kaçan Ehl-i Beyt silsilesinin Türk coğrafyasına göç etmeleri ve Türklerin onlara kucak açmaları neticesinde, biz Türklerin İslam’la daha yakından tanışdığını söyledi. Prof. Taşğın, “Hoca Ahmet Yesevi ve onun müridleri vasıtasıyla hayata geçirilen din anlayışı sayesinde, Anadolu’dan Balkanlara kadar bir coğrafyada gönül fethi gerçekleştirildi. Ne zaman ki bu çizgiyi terk ettik, başımıza türlü felaketler geldi” dedi.


Konulara yaklaşım tarzıyla zaman zaman ezber bozan, tabuları kıran bir akademisyen olarak Ahmet Taşğın, özellikle Alevi-Bektaşi çizgideki İslam anlayışını, Ahmet Yesevi’den Hacı Bektaşi Veli, Sarı Saltuk ve Niyazi Mısri’ye kadar üzanan tassavufi anlayışı anlattı. İki saati aşkın bir süre devam eden konferans, daha sonra soru-cevap kısmıyla akşamın geç saatlerine kadar devam etti.