Dil, Din, Ahlak ve Tarih Eğitiminde Hikaye ve Masalların Rolü

ATİB Merkez Camii'nde Kuran- ı Kerim ve Temel Dini  Bilgiler eğitimi alan öğrencilerimiz ve onların velileri ile toplantı yapıldı. Toplantıyı Din Görevlisi Seyit LÜLECİ organize etti.

Programın sunumunu Büşra Şahingöz ve Ayla Belli yaptı. Program iki ana bölümden gerçekleşti.

Talha İnanlı'nın okuduğu Kuran-ı Kerim'den sonra İstiklal marşı okundu. Ardından Feyza Nisa Lüleci İstiklal marşının tamamını ezberden okudu.

Daha sonra Eğitim ve Uyum Derneği başkanı Mehmet Karataş misafirlere hoşgeldiniz,  dedi.

Çanakkale zaferinin yıldönümü ve İstiklal Marşının kabulü vesilesiyle öğrenciler şiirler okudu.

1. Bölümde Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okundu.

ATİB Merkez Camii Din Görevlisi, toplantıya katılanlara teşekkürden sonra, toplantının içeriği ve amacı hakkında bilgi vererek çocukların eğitimindeki başarının; velilerin eğitimi ve duyarlılığından geçtiğini ifade etti.

 Din Görevlisi Seyit  LÜLECİ  ''Çocuklarda Sorumluluk Duygusunun Gelişimi ve  Kimliğin Oluşmasında Din Eğitimin  Rolü'' konulu konuşma yaptı. Konuşmasına sorumluluğun tanımı ile başladı. Şunları söyledi:    

Sorumluluk, “Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet” şeklinde tanımlanmaktadır.

Sorumluluk ailede başlayarak eğitim yoluyla kazanılabilecek bir duygu olup benlik saygısı ve özgüvenle yakın ilişkilidir. Özellikle çocukluk döneminde sorumluluk duygusunun gelişiminde aile birinci derecede öneme sahiptir.

Sorumluluk; erken çocukluk döneminden başlayarak, çocuğun yaşına,- cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesidir.

Kişisel sorumluluk Kişisel sorumluluk kişinin kendisine yönelik sorumluluğu olarak ele alınmaktadır ve kişinin kendi benliğine yönelik sorumluluğu ve kişinin kendi bedenine yönelik sorumluluğu olmak üzere iki kısımda incelenmektedir

Sosyal sorumluluk Sosyal sorumluluk terimi, kişinin başka insanlara karşı sorumluluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Sorumluluğun beş temel ilkesi; 1. Yaptığım her şeyden, sonuçlarından sorumluyum. 2. İyi bir iş ve hayat tarzı için eğitimimden ben sorumluyum. 3. Ailem ve çevremdeki diğer kişileri anlayış ve saygı çerçevesinde eğitmekten sorumluyum. 4. Halkıma, milletime  ve dünyaya destek olmaktan sorumluyum. 5. Dünyayı sevgiyle umursamak ve daima korumaktan sorumluyum.

Sorumluluk zorlamayla oluşturulamaz. Anne ve babalar ve eğitimciler çocuklara sorumluluk öğretmenin yollarını aramalılar.

Sorumluluğa kazandırmada temel kurallar

Onun adına düşünmek yerine, kendi başına düşünmesini sağlayın. Sorununu çözmek yerine, kendi sorununu çözmesine fırsat veriniz.

Çocuğa sorumluluk vermek kişilik gelişimini pozitif yönde etkileyen ve hızlandıran bir unsurdur. Kuşkusuz yüklenen sorumluluklarını çocuğun yaşıyla, cinsiyetiyle, fizik gücüyle uyum içinde olmasını da gözetmek gerekir.

Uygun dozda yüklenen sorumluluk, çocuğun kendine güvenini artırır. Paylaşma ve başarma duygularını tatmin eder.

Sorumluluk ve Kimlik Münasebet

 İnsanların kimliklerinin ferdi ve toplumsal boyutu bulunmaktadır. Dinler, kimliğin oluşmasına etki eden önemli unsurlardandır.

insanımızın kimlik arayışı ve kuşaklar arasındaki farklılıklardan kaynaklanan kimlik sorunları mevcuttur.

Gençlerimiz, camilerimizde verilen eğitimle  selamlaşma, sohbet etme, adab-ı muaşeret gibi  kuralları öğrenerek kültürün sözlü boyutunu yaşamaktadırlar...

Daha sonra 2. bölümde Mehmet Akif Ersoy'dan Öğrenciler şiirler okudu.

Programın Finaline gelindi. Bu bölümde Yazar Yücel FEYZİOĞLU'' Çocuk Gelişiminde  “Sistemli Düşüncenin Kurulmasına“ Masallarımız Nasıl Yardım ediyor?'' adlı  semineri sundu. 

Yazar Feyzioğlu,  masalların ve hikayelerin  eğitim - öğretimde ki  önemini ifade etti.
Dilin, Dinin,  Ahlak ve Tarihin  eğitimi ve öğretiminde hikaye ve masalların kalıcı ve başarılı bir yöntem olduğunu  gözden kaçırmamamız gerekiyor.

Samimi ve sade bir ortamda akıcı bir uslupla konuşmasını yapan yazar FEYZİOĞLU,  konuyu 10 madde ile on ana başlık halinde işledi. Her maddeyi bir veya iki masal ile günümüz şartları ile bağlantı kurarak  anlattı. 

Masalların Çocuk Gelişiminde sistemli düşüncenin kurulmasında Masallarımız nasıl yardım ediyor?

1 Çocukta gelecek düşüncesinin sistemleşmeye başlamasında

2 Nedensel düşüncenin gelişmesi

3 Esnek düşüncenin

4 Soyut düşüncenin

5 Mantıklı düşüncenin,

6 Planlı düşüncenin,

7 Eleştirel düşüncenin,

8 Yaratıcı düşüncenin,

9 Karmaşık düşüncenin gelişmesi,

10 Sistemli düşüncenin yerleşmesi.

Program sonrası veliler, öğrenciler yazar Yücel FEYZİOĞLU'na teşekkür ettiler. Sorular  sordular, fotoğraf çekildiler. Yazar, veliler ve öğrencilere kitaplarını imzaladı..

Program, Yücel Feyzioğlu’nun kitaplarını imzalamasının ardından kapandı. 

Programdan görüntüler:

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33