Haçlı Zihniyeti ve Kudüs

Günümüzden tam yüz yıl önce, hem de yine “Aralık” ayında, 11 Aralık 1917 yılında İngiliz generali Edmund Allenby büyük bir kibirle girdiği Kudüs’de şunları söylemişti: “Bugün artık Haçlı seferleri sona ermiştir.”

O günlerde o toprakların sahibi büyük Osmanlı Devleti’nin askerleri ölümüne Kudüs’ü savunabilirlerdi ama şehri sadece ve sadece “Kutsal mekânlar yıkılıp, tahrip olmasın” diye İngiliz’lere terketmek zorunda kalıyorlardı.

Bugün ne yazık ki yüz yıl önceki general Allenby zihniyeti popülist poltikacılar tarafından devam ettirilmektedir. Yani Haçlı seferleri sona ermemiştir. Amerika’da şaibeli bir seçimden sonra başa gelen ve sergilediği gülünç hareketlerle dünya basının gündemini işgal eden Trump, belki de Amerika’daki güçlü Yahudi lobisini yanına çekmek için bu kararı almıştır ama Amerika’da bu düşünceyi savunan insanlar hiç de az değildir. Kudüs ve büyük İsrail konusunda Turmp’dan daha radikal olan bazı Protestan tarikatlar, dinler savaşı çıksın ve Hz. İsa zuhur etsin diye her türlü eylemi hazırlamaya, komployu kurmaya hazırdırlar.

Trump ve onun gibi düşünenler, İslam dünyasındaki kargaşayı, yenilgiyi, parçalanmışlığı hem körüklemekte hem de dikkatle izlemektedirler. Zaten bu tür kararlar da bu zayıf görünüşün sonucu alınan kararlardır. Libya, Irak, Suriye parçalanmış, Suudi Arabistan ve küçük körfez ülkeleri İran korkusuyla tamamen Amerika’ya teslim olmuş, İran ambargolarla izole edilmiş, Mısır darbeyle susturulmuş, Türkiye, PKK ve diğer iç meselelerle meşgul edilmiş bir haldeyken Trump gibilerin bu tür kışkırtıcı kararlar alması kaçınılmazdır.

Ama ister aşırı Protestan tarikatlar olsun, ister Trump tipi popülist devlet adamları olsun, onların unuttukları birşey vardır. O da bu âlemin başıboş ve sahipsiz olmadığıdır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, Enfal Suresi 30. ayette şöyle buyuruyor:

“Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların hayırlısıdır.”

Biz bu buyruğa gönülden inanan insanlarız.

Bu hareketiyle Amerika, Ortadoğu’daki dinamitin fitilini yeniden ateşlerken, terörizmi hortlatacağını da hesaba katmış olmalıdır. Barış içinde yaşamaya çalışan insanların huzurunu bozması ve dinler arasında bozgunculuk ve düşmanlık tohumları ekmesi açısından Amerika ve onun başkanı Trump birinci derecede sorumludur.

Bunun için biz Avrupa Türk-İslam Birliği olarak, Amerika ve Trump’ı bu provakatif tutumundan dolayı şiddetle kınarken, şimdiye kadar olumlu tavır takınan Avrupa Birliği ülkelerini de tavırlarında samimi ve dirençli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz.

ATİB Genel Başkanı

İhsan Öner

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33