Kadir Gecesi Mesajı

Peygamberimiz (sav)'in evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade ettiği mübarek Ramazan-ı şerifin son günlerine yaklaşırken 21 Haziran Çarşamba gününü Perşembe‘ye bağlayan gece, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir gecesini bir kez daha idrak etmek üzereyiz.

Bereket, rahmet ve affın yaşandığı bir zaman dilimine kavuşmaktan dolayı Rabbimize hamd ve şükürler olsun.

Milletimizin, ve bütün alem-i İslam'ın Kadir Gecesini tebrik ediyoruz..

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de,

“Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. (1) Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! (2) Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. (3)

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. (4) O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (5﴿” buyurmaktadır. (Kadr, 97/1-5)

(Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! buyurmaktadır. ( Furkan Suresi Ayet : 77)

Peygamber Efendimiz (sav), “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî,) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi,) diyerek dua etmemizi tavsiye etmektedir.

Kadir; şeref, değer ve itibar demektir. Kur'an-ın ve gecenin izzetini anlayıp takdir ettiğimiz kadarıyla rahmet ve mağfiretten aynı zamanda bu geceden faydalanırız.

Kadir gecesi Kuran ile değer bulduğu gibi, insan da Kur'an’a yönelmekle yücelir.

Kur'an'ın indiği bu gece de adalet, emniyet, hakkaniyet, merhamet, ahlak, kardeşlik değerlerini yaşayarak dua ile rabbimizin nezdinde değerimizi artırmak gerekir.

Allah’a kul olmanın erdemi ile hata ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına vararak tevbe ve istiğfarda bulunanların ilâhî rahmete nail olacakları bildirilir.

Bu inançla tekrar, başta Almanya ve Türkiye’de yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

İhsan Öner

ATİB Genel Başkanı

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33