Kültürel Değişim mi? - Yeni Yurtta Yaşlanma Semineri gerçekleşti

Avrupa Türk-İslâm Birliği’nin 30. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde hazırladığımız “Kültürel değişim mi? - Yeni Yurtta Yaşlanma” başlıkları adı altında yaptığımız üçüncü tartışma toplantısı “Müslümanlar Merkezi” (ZMD) ve İslam Gazetesi’nin (IZ) işbirliği ile 25.11.2017 tarihinde ATİB Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya birbirinden değerli uzmanlar katkılarını sundular. Dr. Ferya Banaz-Yaşar (Biolog), Tuğba Özüberk (Sosyal Danışman), Senat Üzeirovski (Teolog), Gülbahar Erdem (Araştırmacı) ve Mefkure Ülker (Tıp ekonomisti) toplantıya katkı sunan uzmanların başlıcalarıydı.

Toplantıyı açan Ahmet Murat kısa bir konuşma ile toplantı hakkında katılımcılara kısa bir bilgi verdikten sonra sözü toplantıyı yöneten Dr. Nazife Dinç’e verdi.

Tartışma oturumunun ilk aşamasında Almanya’ya gelen birinci nesil Türklerin problemleri, yaşlılık ve bakım konularındaki eksiklikler ve özellikle inançları nedeniyle karşılaştıkları sorunlar ve ailelerinin meseleler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları konusu gündeme alındı. Birinci kuşağın dil problemi nedeniyle sorunlarındaki öncelikleri savunamadıkları ve bakım sürecinde kültürel ayrıştırma ve yalnızlaşma ile karşılaştıkları vurgulandı.

İkinci aşamada ise Müslüman dernek ve cemaatlerin üyeleri arasında bakıma muhtaç insanlara yeterli yardımın sağlanıp sağlanmadığı konusu masaya yatırıldı. Özellikle yaşlılık, sakatlık ve ölüm hallerinde dernek ve cemaatlerin İslam’ın bu konudaki yaklaşımı ve özellikle genç kuşağın bu konuda eğitilmesi hususunda neler yaptığı ve yapması gerektiği meselesi tartışıldı.

Son olarak da, bu konularda toplumsal duyarlılığın nasıl sağlanacağı ve ölüm ağır hastalık hallerinde hastanelerde Müslüman görevlilerin nasıl görevlendirilebileceği, bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için de politik ilişkilerin nasıl kurulacağı ve gündeme getirileceği tartışıldı. Tartışmanın sonunda tartışmacılar, bütün dernek ve cemaatlerin bu konuda uyarılması, alınacak önlemler için girişimlerde bulunmaları konusunda fikir birliğinde olduklarını açıkladılar.

Toplantı soru-cevap bölümünden sonra sona erdi. Gelecek toplantının “Ayrılıklar- Değişimler, Zorluklar ve Yeni Çözümler” başlığı ile 02.12.2017 tarihinde Plochingen’ de yapılması kararlaştırıldı.

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33