Referans Referans Referans Referans Referans


Buyurun Size Bir Çağdaş Soykırım: "Hocalı Katliamı"

“Hocalı Soykırımı” sadece Azerbaycan’ın milli meselesi değil, bütün Türk dünyasının ana meselesidir. Milli isyanımızdır, gönüllerimizi dağlayan unutulmaz matemlerimizden biridir. Bizim muhabbetimizde, hüznümüzde ve acımızda müşterektir. Millet olarak bu zulme ilgisiz kalmak kansızlıktır. Azerbaycan’ın devletinin bu maddi zenginliğine rağmen 22 yıldır hiçbir şey yapmayışı kansızlığa değil, ödüle(!) layık görülmeli. Bugüne kadar karşılaştığım Azerbaycanlı vekiller, idareciler, yazarlar, şairler bol, bol hamasi nutuklar, ülkenin zenginliği, dünyada eşi, emsali olmayan eşsiz kurtarıcı(!) liderleri ve karşılarında ki büyük(!) düşman, aç, yoksul Ermenistan.

Başta Türkiye olmak üzere hiçbir Türk devleti bu soykırıma ilgisiz kalamaz. Kardeşliğimiz buna müsaade edemez. Hocalı de ki insanların katledilişlerinin tek sebebi Müslüman Türk oluşlarıdır.

Biz Türklerin bir eksiği de “Hocalı Soykırımı”nı hep Şubat ayının sonlarında gündeme getirmiş olmamızdır. Asıl mesele bunu bir milli mesele olarak görmek ve bütün yıla yaymaktır. 1992 Yılında Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesi Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. O zaman ki Azerbaycan güç olarak belki Dağlık Karabağ’ı koruyacak güce sahip değildi. Ve lakin bugünkü Azerbaycan çokta masum değildir.

“Şubat 1992'de 25 Şubatı 26'ya bağlayan gece Ermenistan askerlerinin Azerbaycan’ın Hocalı kentinde gerçekleştirdiği soykırımdır. Resmi verilere göre o gece 613 kişi hunharca katledilmiş; bunlardan 83 çocuk, 106 bayan acımasız yöntemlerle işkence yapılarak öldürülmüştür. Şehitlerin özel acımasızlıkla, gözleri oyularak, kafataslarının derisi soyularak ve vücutlarının farklı organları kesilerek öldürüldüğü anlatılmaktadır. Küçücük çocukların gözleri oyulmuş, hamile kadınların karınları yırtılmış ve insanlar diri, diri toprağa gömülmüştür. Hatta Şehitlerin birçoğunun cesetleri yakılmıştır.”

Batı dünyası ve Yahudi lobisi 2. Dünya savaşından sonra soykırımların devrinin bittiğini, geride kaldığını, bütün Dünyanın tek kabul ettiği “Soykırım”ın Yahudilere yapılanların olduğunu ısrarla ilan ediyorlar. Batı toplumları, gelişen Türkiye’nin önünü kesmek için 30-40 yıldır Ermeni soykırımı(!) diye bir iftirayı Türk Milletinin önüne sık, sık pişirip, pişirip koymaya başladılar. İsrail’in geçmişte “Ermeni soykırımı” safsatasının hep karşısın da olmuş ve lobileriyle bunun karşısına dikilmiştir. İsrail, son yıllarda Türkiye’den koparamadığı tavizlerden dolayı, bütün lobileriyle karşı tezlere destek vermeye başlamıştır.

Batı Dünyası 1900 lu yıllar öncesi ve bilhassa sonrası Balkanlarda başlayan Müslüman sürgün ve soykırımını hiç hatırlayan var mı? Milyonlarca insanın evinden, yurdundan kaçışları kolay olmamıştır. Kırım Türkleri bir gün içinde hayvan vagonlarına doldurularak öz vatanlarından Sibirya ya sürülmüştür. Binlercesi de vagonlar içinde gazla yok edilmişlerdir. Kendi öz topraklarından sürülen Ahıska Türklerini kim hatırladı. Azerbaycan dan, Doğu Türkistan’a kadar bu Türk Dünyasında ne büyük zulümler ve soykırımlar yapılmıştır.

Bosna da soykırıma uğrayan 300 bin Müslüman’ın yok edilişlerini neyle izah edeceğiz. Müslüman’ın isimlerine bile tahammülleri yoktu. Dünya, Hıristiyan Sırpların, Boşnak Müslümanlara yapılan bu soykırımı yıllarca seyretti. O seyir geçmişten günümüze Müslümanlar ve mazlumlar için devam ediyor. Arakan Müslümanlarını, Suriye, Mısır, Sudan, Filistinlilere vs. yapılan zulümler gelişmiş Batı ülkeleri tarafından maalesef hakkıyla görülmedi.

Türk insanına düşen vazife başka milletlerden insaf beklemekten ziyade, kendi meselesine sahip çıkmaktır. “Hocalı Soykırımı”nı bütün dünyaya duyurmak bizim milli meselemizdir. Bir işi başarmak için yılmadan, usanmadan o işin üstüne devamlı gitmek lazım.

Hocalı da katledilen kardeşlerimi rahmetle anarken, Ermeni katilleri lanetliyorum.

23.02.2014, Kurtköy-İstanbulYAZARIN DİĞER YAZILARI