Referans Referans Referans Referans Referans


ATİB Genel Başkanı İhsan Öner:
“ANADİL, KÜLTÜREL VARLIĞIMIZIN TEMİNATIDIR”

ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, Türk Dil Bayramı'nın 80. yıldönümü münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı. "Özellikle farklı bir kültür coğrafyasında yaşayan Türklerin hem kültürel varlıklarını muhafaza etmelerinde ve hem de birlikte yaşadıkları toplumlara uyum sağlamalarında, anadilimiz Türkçe yeri doldurulamayacak bir öneme haizdir" diyen ATİB Genel Başkanı Öner'in basın açıklmasının tam metnini dikkatinize sunuyoruz:

Birinci Türk Dil Kurultayı'nın 26 Eylül 1932'de gerçekleşmesiyle birlikte, alınan bir kararla bu günün "Dil Bayramı" olarak kutlanmasının 80. yılını idrak etmekteyiz. Türkçe, günümüz dünyasında 200 milyon civarında insanın konuştuğu önemli dünya dillerinden birisidir.

Sadece AB ülkelerinde yaşayan takriben 6 milyon Göçmen Türk için de Türkçe anadildir. Türkiye'de farklı etnik kökenlere mensup olsak da, Türkçe hepimiz için, Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da, ortak kültürümüzün taşıyıcısıdır ve bizi birleştirici bir rol oynamaktadır.

Değişik anadillere sahip ülkelerde yerleşik olarak yaşayan Avrupa Türkleri, hem kültürel varlıklarını muhafaza etmek, yaşatmak, hem de birlikte yaşadıkları toplumlarla uyum içinde yaşayabilmek için, ülkenin resmi diline parelel olarak, mutlaka Türkçe'yi de iyi derecede öğrenmelidirler.

Türkçe'nin yaşaması ve yaşatılması için, biz Türk sivil kitle kuruluşları kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, yurtiçi ve yurtdışındaki yetkili ve muhatap mercileri, basın ve yayın kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir.

Üçüncü Nesil Batı Avrupa Türklerinde başgösteren Türkçe erozyonuna, başta aileler, irili ufaklı bütün dernekler ve üst kuruluşlar daha fazla seyirci kalmamalı, Türkçe'nin ete kemiğe büründürülmesi için harekete geçilmelidir.

Türkçe konuşan, anlaşan, yazan ve düşünenlerin Dil Bayramı'nı bu vesileyle tebrik ediyorum.

İhsan Öner
ATİB Genel Başkanı