Referans Referans Referans Referans Referans


Değerli Okuyucular,

Avrupa Türklerinin yeni nesilleri artık göç ettikleri ülkelerde yetişmeye başladılar. Sözkonusu milli kültür olunca, onlar Birinci ve İkinci Nesil Avrupa Türkleri kadar şanslı değiller. Gün geçtikçe kendi örf ve adetlerimizden, aile geleneğimizden, hatta Türkçe’den uzaklaşıyoruz. Bütün bu sosyo-kültürel değişim ve gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, internet sitemizin bu köşesinden, “21. Yüzyılın Eşiğinde ÖRF ve ADETLERİMİZ (Türk Töresi)” adlı kitaptan alıntılar yaparak, özellikle gençlerimize bir kültür hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na hazırlatılan bu değerli eserin telif hakkı da, adı geçen vakfa aittir.


İlginizden dolayı teşekkür ederiz.


www.atib.org


21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE ÖRF VE ADETLERİMİZ


1.Bölüm: Aile

2.Bölüm: Aile Düzenini Sağlayan Şartlar