Referans Referans Referans Referans Referans


ATİB Genel Başkanı İhsan Öner:
"Türkçe' nin Olmadığı Yerde Türk Varlığından Bahsedilemez!"

ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, “21 Şubat 2014 Uluslararası Anadil Günü” münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında, “Türkçe’nin olmadığı yerde Türk varlığından bahsedilemez” dedi. Öner, açıklamasının devamında şöyle dedi:

Sayıları 6 milyon civarındaki Avrupa Göçmen Türklerinin bugün itibariyle en öncelikli ve önemli meselesi, Türkçe’nin yaşatılmasıdır. Türkiye Türkleri olarak, farklı etnik kökenlerden gelmiş olsak da, Türkçe hepimiz için ortak bir kültürün dili v e taşıyıcısıdır.

Avrupa kültür coğrafyasında kültürel varlığımızın muhafazası ve devamı için anadilimiz Türkçe’nin canlı tutulması şarttır. Üçüncü Nesil Avrupa Türklerinden itibaren Türkçe’nin giderek günlük hayattan çekilmeğe başladığını büyük bir endişeyle izliyoruz.

ATİB olarak, insanların kimlik oluşumunda ve içinde yaşadığı topluma uyum sağlamada anadilin çok belirleyici ve müsbet rol oynadığına inanıyoruz.

Almanya gibi Göçmen Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde Türkçe’nin ders müfredatından çıkarılma girişimleri maalesef hedefine ulaşmış ve biz Türk kuruluşları ve azınlığı olarak gereken duyarlılığı gösterememişiz.

Bundan sonra Avrupa Türkleri olarak, Türkçe’yi önce aile ortamında daha sonra irili ufaklı kuruluşlarımızda yaşatmak mecburiyetindeyiz. T.C. Devleti’nin anadil konusunda yetkili birimlerini ve buradaki STK’larımızı işbirliğine davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, Türkçe’nin olmadığı yerde Türk varlığından bahsedilemez!

İhsan Öner
ATİB Genel Başkanı