Referans Referans Referans Referans Referans Referans


ATİB Genel Başkanı İhsan Öner:
"Cami Saldırılarından Son Derece Tedirginiz"

ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, son günlerde endişe verici bir boyuta ulaşan yabancı düşmanlığı ve cami saldırılarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:

Maalesef Almanya’nın hiçbir zaman gündeminden düşmeyen yabancı düşmanlığı ve özellikle Müslüman azınlığa ve cami kuruluşlarına karşı saldırılar her geçen gün biraz daha artarak devam ediyor.

Küresel aktörlerin doğrudan başlattığı ve bazen de dolaylı vesile olduğu yine bir küresel savaşın faturasını bu ülkenin bir parçası olmuş Müslüman azınlığa çıkarmanın, hiçbir akıl ve vicdanla izah edilecek, haklı görülecek tarafı yoktur.

Genelleme yapmamakla birlikte, Almanya bir taraftan, savaştan ve zulümden kaçarak kendine sığınanlara kapılarına açarken, diğer taraftan da sığınmacılar, yabancı düşmanı ırkçı Neonaziler tarafından saldırıya uğruyor veya barındıkları mekânlar kundaklanıyor.

Buna paralel olarak, camilere çirkince saldırılar ve kundaklamalar da zaten hiç gündemden düşmüyor. En son olarak DİTİB’e bağlı Stuttgart-Feuerbach camisinin kundaklanmasının ardından, Almanya Müslümanları olarak son derece tedirgin olmaya başladık.

ATİB olarak, kutsal mekânlara ve Müslüman göçmenlere ve sığınmacılara karşı her türlü saldırıyı ve terörist eylemleri şiddetle kınıyor ve faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ümit ediyoruz.

İhsan Öner
ATİB Genel Başkanı