Referans Referans Referans Referans Referans


Türk Edebiyat Dünyasından Hatıralar

Aylık Referans Dergisi, yayın hayatının üçüncü yılına, "Referans Dergisi Edebiyat Sohbetleri"yle girmişti. Her ayın ilk Cuma akşamında gerçekleştirilen edebiyat sohbetlerinin bu seferki konuğu, Yazar Yücel Feyzioğlu oldu.


Seçkin bir davetli topluluğunun ilgiyle dinlediği sohbetin ağırlıklı konusu; Türk edebiyat dünyasndan hatıralardı. Referans Dergisi Edebiyat Sohbetleri'nin takdimini yapan Nurdoğan Aktaş, Yücel Feyzioğlu'nun kısa bir hayat hikâyesini sundu. İnternet çağı nesillerin kendi kültürüyle tanışması için Türk dünyasından derlediği onlarca masal kitabının yazarı Feyzioğlu, geçen zaman içinde karşılaştığı önemli olaylar ve edebi şahsiyetlerle ilgili anektotlar anlattı.


Özellike Azerbaycanlı yazarların Sovyetler Birliği döneminde çok zor şartlarda verdiklerini mücadeleden örnekler verdiği sohbet ilgiyle takip edildi. Daha sonra Güney Azerbaycanlı (İran) müzisyen, Neyzen Ahmet'in üflediği ney ve okuduğu türkülerle yer yer duygulanan, yer yer coşan davetliler de sanatçıya eşlik ettiler.

Avrupa Türklerinin yeni nesilleri giderek kendi edebiyatımızdan uzak düşmeğe başladığı bir zaman diliminde, Referans Dergisi'nin bu tür etkinlikler düzenlemesini son derece önemli bulduklarını dile getiren bazı davetliler, edebiyatımız ve milli kültürümüzün buralarda da yaşatılmasının önemine vurgu yaptılar.

Proğramın ikinci bölümü, daha çok soru ve cevap şeklinde akşamın geç saatlerine kadar sürdü.