Referans Referans Referans Referans Referans


Yazar Mahmut Aşkar’ın Yeni Romanı: Kurban


Mahmut Aşkar’ın yedinci kitabı fakat ikinci romanı "Kurban", bir döneme şahitlik yapan, sosyal içerikli bir aşk romanıdır.

Günün birinde bu toprakların aydını olarak halkına hizmet edebilir seviyeye gelen İsmaillerin, Anadolu’nun en ücra köşelerinde hangi şartlarda yetişerek ve hangi süreçlerden geçerek geldiklerini, „Kurban“da görmek mümkün.

Kurban, devamı olmayan bir gençlik kuşağının gönül dünyasını temiz ve akıcı bir Türkçe ile yansıtan bir roman olduğu kadar, toplumdaki değişime de ışık tutmakatdır.

Kitabın girişinde de belirtildiği gibi; Kurban, Anadolu topraklarında nice değeri bilinmeyen Değerlerin, İsmail’in şahsında temsil edilişini, etkileyici bir üslup ve akıcı bir dille anlatmaktadır.

Yazar Orhan Aras’ın da dediği gibi; „ Kurban romanında geçmişin derin izleri vardır. O dönemin insanları, çalışma şartları, türküleri, inançları ve sosyal ilişkileri... Yavaş yavaş gelişen çocuksu aşklar, sonra bir kişide yoğunlaşan gerçek aşk... Aradaki düşünce farklılıkları İsmail’i yorar.”

Bir solukta okunabilecek 262 sayfalık roman, Beyan Yayınları’nda (Cağaloğlu-İstanbul) çıktı. Türkiye’de en yakın kitapçıdan temin edilebilecek Kurban, Almanya’da da ATİB-Kitaplığı’ndan temin etmek mümkündür.