Referans Referans Referans Referans Referans


Doğu Türkistan’ da Yaşanan Zulüm Protesto Edildi

Yıllardan beri Çin baskısı altında zulüm gören, insanlık dışı muamelelere maruz kalan Uygur Türklerine destek vermek ve Çin’ nin ırkçı politilkalarını protesto etmek için yüzlerce insan Stuttgart’ ta toplandı.


Tek suçu Türk ve Müslüman olmak olan Sincan Uygur Özerk bölgesinde yaşayan halkın, yaklaşık 65 yıldır maruz kaldığı işkencelere, acımasızca katledilmelerine, her türlü hürriyetlerinin ellerinden alınmalarına karşı düzenlenen protesto yürüyüşünde yüzlerce kişi tek yürek olarak Çin hükümetini protesto etti.


Organize sözcüsü olarak basın açıklaması yapan Uğur Göktaş, “ Doğu Türkistan günümüzün kerbelası, bağrımızın yarası, yüreğimizin yangınıdır. Doğu Türkistan Soydaş ve Dindaşlarımızın “medet” dedikleri vatandır. Bütün dünya bilmelidir ki orada o vahşet yaşandıkça, zulüm son bulmadıkça ne pahasına olursa olsun Doğu Türkistan’ ın hürriyeti için haykıracağız” dedi.


Açılan pankartlarla, hep bir ağızdan haykırılan sloganlarla 7’ den 70’ e herkesin katıldığı protesto yürüyüşü olaysız sona erdi.