Referans Referans Referans Referans Referans


ATİB ve UKİD’in Balkanlardaki Çalışmaları Devam Ediyor

ATİB (Avrupa Türk İslam Birliği) ve UKİD (Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği)`in Balkanlardaki çalışmaları devam ediyor. Osmanlının mirası topraklarda, atalar yadigârı insanımıza ulaşmak, dini, milli ve coğrafi birlikteliğimizin daha da geliştirmek için ATİB ve UKİD bölgeyle var olan çalışmalarını devam ettiriyor.

ATİB Eski Genel Başkanı ve UKİD Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Saygın, UKİD’in çalışmalarını müzakere etmek için Makedonya’ya gitti. Değişik sivil toplum kuruluşları ve resmi kişilerle görüşmeler yaptı.


Selahattin Saygın’ın bu ziyaretinde, TMBH Partisi Genel Başkanı Erdoğan Saraç‘ı, Makedonya Devlet Bakanı Necdet Mustafa‘yı, TDP Eski Genel Başkanı Avni Engüllü‘yü, Öğretim Üyesi Metin İzzet‘i, Makedonya Türk Kadınlar Birliği‘ni, Türk Milli Birlik Hareketi Merkez Yönetim Kurulu Üyelerini ve birçok Arnavut Milletvekilini, bölgede hizmet eden kanaat önderleri ve Türk ailelerini ziyaret etti.

Selahattin Saygın bu ziyaretle ilgili düşüncelerini şöyle anlattı: “Bu topraklarda biz 500 yıl kalmış ve kardeşçe barış içinde yaşamışız. Hak, adalet, sevgi temel ölçümüz olmuş. İnsanı koruma, kollama, dili, dini, Osmanlı Devleti‘nin teminatı altında olmuştur. Her topluluk bizim idaremizde değerlerini muhafaza etmiştir. Hiçbir topluluk 500 yıllık idaremiz döneminde milli kimliğini kaybetmemiştir. Dünyada bu güzellikleri yakalayan başka bir devlet yoktur.

UKİD Başkanı Musa Serdar Çelebi‘nin, ATİB Genel Başkanlığı döneminde başlattığı bu bölge insanıyla ilgili faaliyetler, hem UKİD, hem de ATİB adına iki koldan bütün hızıyla yürütülmektedir. Bu ziyaretimizde Türk, Arnavut, Roman, Boşnak kardeşlerimizle geleceğe dönük hizmet ve yapacağımız faaliyetleri görüştük.

Bölgede ATİB’in hizmetleri bölge halkı tarafından da taktirle karşılanıyor. ATİB gönüllerde taht kurmuş, her hayırlı işte öncü olmuş bir kuruluştur.”