Referans Referans Referans Referans Referans


ATİB GENEL BAŞKANI İHSAN ÖNER:

"Berat Kandili'niz Mübarek Olsun"

Bu gece bir af, merhamet ve mağfiret gecesi olan; "Borçtan, hastalıklardan, suç ve cezadan günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete kavuşmak" anlamlarını taşıyan Mübarek Berat Kandili’ni idrak edeceğiz.

Berat, İslam aleminin rahmet, mağfiret ve Kur’an ayı olarak heyecanla bekldiği, mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı da müjdeleyen bir gecedir

Bu gece Allah`a kulluk görevlerimizi yerine getirmede hatalarımızı gözden geçirip Yüce Allah`a yönelerek, O`nun rahmetine, mağfiretine ve affedicilğine sığındığımızı, gönüllerimizin onun sevgisiyle doldurup tövbe ve istiğfarla hata ve günahlarımızdan arınabileceğimizi, en samimi duygularımızla ifade edeceğimiz ve yeni bir başlangıç yapabileceğimiz, içinde büyük fırsatları barındıran özel bir ilahi gecedir.

İnsanlığın içinde bulunduğu sosyal ,ahlaki, ekonomik ve her türlü krizlerin temelinde; inanç, ahlak, adalet ve genel manada insani değerlerin ortadan kaldırılarak, değer tanımayan vahşi bir rekabetin hakim kılınmasından kaynaklanmaktadır.

Yüce Dinimiz İslâm, insanın yaratılış gayesinden uzaklaşmasını önlerken, kulluk görevi ile de kendisinden, ailesinden, genel anlamda toplum içindeki sorumluluklarını da hatırlatmaktadır. Bu çerçeve İlahi prensiple disipline olmuş, herşeyde Yüce Allah’ı hatırlayan, heran ona dönebileceği duygusunu taşıyan, hayatını ona göre düzenleyen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, özgüven duyan ve güven veren, ihtirastan, cimrilikten uzak hak ve adalet duygusunu taşıyan, toplum barışını gaye edinmiş; dünya ve ahiret, madde ve mana dengesini, iman ve akıl nimeti ile kuran, yüksek ahlak ile bilgiyi buluşturan fertlerden oluşan bir insanlığı ve toplumu hedeflemektedir.

Bütün bu gerçeklerin ışığında, müminler olarak bütün samimiyetimizi ortaya koyarak duygu ve düşüncelerimizle, ifadelerimizle, içtenlikle yapıcağımız bir tevbe ile Yüce Allah’a açtığımız ellerimizin geri çevrilmeyeceğini bilmeliyiz. Bu hususda Yüce Allah “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından(amellerinin) nurları aydınlatıp gider de, "Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye gücün yeter derler." buyurmaktadırlar.(Tahrîm 66/8)

Efendimiz Hz.Peygamber de "Ey insanlar, Allah'a tevbe edin! Çünkü ben O’na günde yüz defa tevbe ederim." buyurmaktadır. (Hadis/Müslim 42). İçinde bulunduğumuz her anlamdaki bütün olumsuzluklara rağmen ümitlerimizi hiçbir şekilde kaybetmeden Yüce Allah‘ın "Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. "(Zümer 39/53)

İlahi mesajının ışığında, ümit ve güven ile bu gece Yüce Allah’a sığınarak, hatalarımızdan dolayı O na müracaat ederek tevbe etmeli, ibadetlerimizin, dualarımızın kabul edilmesi için yakarışlarımızı samimi bir duygu ile dile getirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, İslam aleminin, Avrupadaki vatandaşlarımızın ve Türkiyedeki kardeşlerimizin, Mübarek Berat Kandili‘ni tebrik ediyor, birlik ve beraberlikliğimize insanlığın barış ve huzuruna vesile kılmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

İhsan Öner
Genel Başkan