Referans Referans Referans Referans Referans Referans


Konferans: Kültürel Yozlaşma ve Radikalizm

Özellikle son yıllarda Müslüman ülkelerin maruz kaldıkları işgaller ve despot rejimler neticesinde patlak veren radikal akımlar, diğerleri gibi, Avrupa Müslümanlarını da etkilemektedir.

Avrupa’da bir taraftan giderek artan İslamafobi, diğer taraftan yeni nesil gençlik arasında kendine taraftar toplamaya devam eden Selefiler, Türk gençleri için de tehlikeli bir boyut kazanmaya başladı.


ATİB Genel Başkan Başdanışmanı ve Yazar Mahmut Aşkar, geride bıraktığımız haftasonu, İslamafobi ve Avrupa’daki Müslüman Gençliğin Radikalleşmesi, üzerine bir konferans verdi. ATİB Genel Merkez binasının konferans salonunda gerçekleşen konferansı, ATİB-Weidenpech Eğitim ve Kültür Merkezi/Merkez Camii düzenledi.

M. Aşkar, İslamafobi’nin bilhassa Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra ve 1990’lı yılların başından itibaren hız kazandığını söyledi. Konferansın ağırlıklı konusu ise, kültürel yozlaşmanın neticesinde gençlerin, İslam adına ortaya çıkan ve nereden yönetildiği, kime hizmet ettiği karanlık olan, terör örgütlerine duyulan sempatinin altında yatan sebeplerdi.

Mahmut Aşkar; “Yeni yetişen gençlerimizin giderek Türkçe’yi unutmaları ve bunun neticesinde milli kültürden uzaklaşmaları, kültürel yozlaşmayı doğurmaktadır. Yerli toplumun dışladığı, ailelerin ihmal ettiği ve kendi kültüründen uzaklaşan nesiller, zamanla onlara kucak açan terör örgütlerinin ağına düşebiliyorlar” dedi.