Referans Referans Referans Referans Referans


Dortmund‘da Konferans:
Müslüman Gençlik ve Radikalizm

Son zamanlarda Avrupa’daki Müslüman Göçmenlerin karşı karşıya oldukları en önemli konulardan birisi; İslamafobi olarak bilinen İslam korkusu, karşıtlığı hatta düşmanlığıdır. Diğeri ise; genç kuşakların radikal örgütlerin tuzağına düşme tehlikesidir.

Geride bıraktığımız haftasonu ATİB Genel Başkan Başdanışmanı Mahmut Aşkar, yukarıda zikredilen iki konu üzerine, ATİB-Dortmund Türk Kültür Ocağı’nda bir konferans verdi. Dernek Başkanı İlyas Çarpışan’ın takdiminden sonra konuşmasına başlayan M. Aşkar, İslamafobi’nin tarihçesi ve Almanya’nın ileri gelen medya organlarında İslam karşıtlığını körükleyen manşet haberlerin bıraktığı izleri anlattı.


Daha sonra, burada yetişen gençler arasında aşırı dini gruplara ve radikal örgütlere duyulan yakınlığın, giderek artmasının altında yatan sebepler üzerinde duran Aşkar, şöyle dedi: „Yerli toplumun İslam dinine mensup gençleri dışlaması, ailelerin ilgisizliği kadar, ailevi problemler ve anadilin zayıflamasına paralel olarak, kökkültürle olan bağların da giderek zayıflaması sonucunda gençler, radikal örgütler tarafından kandırılmaktadır“.


İlgiyle dinlenen konferansın sonunda Mahmut Aşkar; „Özet olarak, Avrupa’da yetişmekte olan yeni nesil Türklerin en hayati iki meselesi var. Bunlardan birisi kimlik, diğeri ise kişilik konusudur. İçiçe geçmiş bu iki konuyu birbirinden bağımsız düşünmek veya çözmeğe kalkmak mümkün değildir.“ dedi.

Toplantı sonrası, bir ATİB-Dortmund klasiği haline gelmiş, pilav üstü kavurma ikram edildi. Yemekten sonra da, M. Aşkar, akşamın geç saatine kadar konulara ilgi duyan bir grupla „ocakbaşı“ sohbeti yaptı.